Propozície

propozície Novohradský pedál 2017

             Propozície k 3. ročníku pretekov na horských bicykloch & detskej TOUR N O V O H R A D S K Ý    P E D Á L  2017  Súčasťou sú preteky detí - detská TOUR   Dátum konania pretekov:...
Celý článok

Propozície

propozície Novohradský pedál 2017

             Propozície k 3. ročníku pretekov na horských bicykloch & detskej TOUR N O V O H R A D S K Ý    P E D Á L  2017  Súčasťou sú preteky detí - detská TOUR   Dátum konania pretekov:...
Celý článok