Propozície

PROPOZÍCIE Novohradský pedál 2022

N O V O H R A D S K Ý  P E D Á L  2 0 2 2 Dátum konania pretekov: 19. júna 2022 Miesto štartu a cieľa:  Mestské kúpalisko Lučenec Registrácia: od 08:00 do 10:30 hod. Organizátor:  Vlastimil Duzbaba, tel: +421 907 181 838 Organizátor: ...
Celý článok

Propozície

PROPOZÍCIE Novohradský pedál 2022

N O V O H R A D S K Ý  P E D Á L  2 0 2 2 Dátum konania pretekov: 19. júna 2022 Miesto štartu a cieľa:  Mestské kúpalisko Lučenec Registrácia: od 08:00 do 10:30 hod. Organizátor:  Vlastimil Duzbaba, tel: +421 907 181 838 Organizátor: ...
Celý článok